top of page
RECONNECTIVE HEALING

RECONNECTIVE HEALING je vědecky podložená metoda, jenž pracuje se spektrem frekvencí, které obsahují energii, informace a koherentní světlo. Tyto frekvence jsou všudypřítomné a lze se s nimi kdykoli spojit. Tím jsou naše vibrace uspořádanější a dostáváme se do větší rovnováhy na všech úrovních, tedy těla, mysli, emocí a ducha. Působením frekvencí dochází k uspořádání naší energie, jsme v souladu. Tělo si skrze toto energetické vlnění rozpomene na stav rovnováhy a úroveň jeho bio-fotonického světla se navyšuje. Dochází k dynamickému posunu v našem životním vývoji. Kvantová fyzika potvrzuje existenci těchto frekvencí a přibývá překvapivých poznatků v tomto oboru. Účinnost se prokázala nejen v praxi, ale i ve vědeckých laboratořích. 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Jak sezení probíhá?

 

Reconnective Healing je bezdotyková metoda. Doporučují se max. 3 sezení během 10 dní.  Sezení není třeba opakovat.

Co je možné řešit?

Frekvence působí na všechny úrovně bytí a skrze svou inteligenci pracuje přesně s rovinou, která je v daný moment nejaktuálnější, i přestože si to nemyslíme, nebo máme jiná očekávání. Změny někdy přijdou způsobem, který jsme očekávali, ale někdy přijdou způsobem, který jsme si nedokázali ani ve snu představit. Mohou se vyřešit věci, o kterých jsme ani netušili, že s původním problémem mohou souviset. Během sezení se vytváří prostor, jenž umožňuje nastartovat samoléčebný proces v životě člověka. Nejedná se o terapii nebo léčbu jako takovou.

Je třeba se na sezení připravit?

 

Na sezení není nutné se připravovat. Stačí otevřenost a opravdový zájem o změnu ve svém životě.

Jak dlouho sezení trvá?

Jedno sezení trvá přibližně 30 minut. Přesto si prosím vyhraďte minimálně jednu hodinu pro první sezení. 

THE RECONNECTION

ZNOVUNAPOJENÍ  je návrat k sobě samým. Tělo se naladí na rovinu, kterou již zapomnělo, na rovinu rovnováhy, harmonie a zdraví. Na tuto rovinu si poté tělo umí samo rozpomenout. Může dojít nejen k vyléčení fyzických problémů, ale i k posunu v mezilidských vztazích, v práci apod. Může se prohloubit vnímání, jakoby svět vypadal trochu jinak, a začneme nahlížet na situace novým způsobem. Můžeme začít dělat věci, ke kterým jsme se nikdy neodhodlali.  Zkrátka okolnosti našeho života se poskládají takovým způsobem, který je pro nás nejlepší. Pro každého je tento proces zcela individuální. U každého dochází k odlišným osobním zážitkům.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak sezení probíhá?

The Reconection je bezdotyková metoda. Sezení se provádí pouze jednou za život a nemusí se již opakovat. V tomto procesu dochází k propojení energetických drah v našem těle a to vede k celistvosti. Vědeckým měřením byl potvrzen vliv frekvencí na fyzickou, psychickou a duchovní rovinu. Dochází ke změně na buněčné úrovni. Bylo prokázáno, že během působení frekvencí proudí do našeho těla velké množství světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě. 

Co je možné řešit?

Jelikož proces narovnává komplexně všechny aspekty našeho života, není zapotřebí očekávat řešení konkrétního problému nebo situace. Proces, jenž po sezení následuje, je do jisté míry spojen i s rozpadem některých starých vzorců chování, přesvědčení a nefunkčních vztahů v našem životě.

Dochází k "vymazání dat" v našem energeticko-informačním systému, které brání dosažení rovnováhy na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní.

Je třeba se na sezení připravit?

 

Na sezení není nutné se připravovat. Stačí otevřenost a opravdový zájem o svůj osobní růst.

Jak dlouho sezení trvá?

Celý proces se provádí ve 2 sezeních, jenž je třeba dokončit do 3 dnů. Jedno sezení trvá 30 – 40 minut.
 

 Bylo prokázáno, že frekvence restrukturalizují naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla. Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. Jinými slovy, vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle.
bottom of page