top of page

Můj příběh

   Jsem objevovatelka,  už od mládí. Zatímco děti v mém věku četly Honzíkovu cestu, já měla v rukou knihy úplně jiného charakteru. Od dětství jsem si kladla otázky typu, proč jsem tady, a jaký tu mám úkol. Zkoumala jsem lidi kolem sebe, a jak vlastně ten náš svět funguje. Časem jsem přišla na to, že mi nikdo nedokáže na mé otázky odpovědět. Vlastně nebylo moc lidí, kteří by si podobné otázky kladli. A otázek s postupem času přibývalo jako hub po dešti. Nezbylo nic jiného, než se stát objevovatelkou vlastního života.

 

   Studentská léta jsem trávila v knihovnách a využila každé příležitosti k cestování a poznávání. Zkoumala jsem starověké civilizace, tajemství mystiků, zapomenuté vědění našich předků, alternativní a holistické léčebné techniky. Studovala různé filozofie, od západních po východní. Nahlédla do pozadí toho, čemu říkáme realita, abych mohla postupně skládat střípky obrazu života, jaký skutečně je.

 

   Přišlo období studií na vysoké škole a rodina. Období pracovního růstu, podnikání a vytváření podmínek pro další etapu života. Čas mnoha výzev a lekcí, které čekají na každého z nás, a které nás posouvají kupředu. Úsek života, kdy jsem teorii mohla aplikovat v praxi. Prošla jsem lety sebereflexe, sebepoznáváním a osobním rozvojem na mnoha úrovních.

 

   Provázím lidi jejich životem, pomáhám jim porozumět souvislostem, zvědomovat své postoje a nefunkční vzorce chování, cítit oblasti nerovnováhy na úrovni tělesné, psychické, emoční a energetické. Věřím, že se lidé mohou sami uzdravit, ať už je příčinou nerovnováhy cokoli. Vědomé prožívání života umožní každému z nás být v souladu se sebou samým, v radosti a objevit tak svůj skutečný potenciál.

Věřím, že každá metoda je pouhý nástroj, a že nezáleží ani tak na metodě samotné, ale na celém procesu, co se během sezení v dané chvíli a následně poté v lidech odehrává. Každý z nás je jedinečný a tudíž každému vyhovuje jiný přístup. Někdo je sdílnější a bez problémů projevuje emoce, jiní naopak upřednostňují sezení, kde není třeba mnoha slov. Vždy však proběhne přesně to, co má. Cílem je umožnit tělu a mysli  rozpomenout se na svůj přirozený stav, převzít plnou odpovědnost za svůj život a otevřít se procesu uzdravení sebe sama. Záleží pouze na míře otevřenosti a především opravdovém zájmu o změnu ve svém životě. Ráda bych zdůraznila, že žádné sezení nebo metoda není léčbou a ani klasickou alopatickou léčbu nenahrazuje.

Budu se těšit na naše setkání!

Děkuji všem za krásná setkání a inspiraci!

V současné době se věnuji oblasti Kryia Yogy a Siddha Vedy. 

 

 

Mimo jiné také ráda vzpomínám na níže uvedené školy, semináře a výcviky.

Lada.jpg
bottom of page